Algemene voorwaarden

Voor de leesbaarheid van deze verklaring heb ik gebruik gemaakt van de “ik-vorm”. Waar “ik”, “mij” of “mijn” staat wordt de eenmanszaak van Véronique Vandersmissen bedoeld. Waar “jij”, “jou” of “jouw” staat wordt jouw bedrijf of jij als klant bedoeld. Waar “wij” of “we” staat gaat het over ons beide.

Ik heb een dynamisch bedrijf, waardoor deze algemene voorwaarden op elk moment gewijzigd of aangevuld kunnen worden. Check dus regelmatig deze pagina om wijzigingen te bekijken.

Bedrijfsgegevens

Bedrijf: Eenmanszaak, zaakvoerder Véronique Vandersmissen
Maatschappelijke zetel: gevestigd in de Lostraat 119 – 1760 Roosdaal (België)
Ondernemingsnummer: 0691.818.351
BTW: BE0691.818.351
Contactgegevens: info@veroniquevandersmissen.be

1. Vergoeding

1.1. Prijzen voor consulten weergegeven op de website kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging. De prijs die geldig was op het moment van het maken van een afspraak voor een consult of coaching, is de prijs die aangerekend zal worden.
1.2. Prijzen voor workshops/infosessies weergegeven op de website kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging. De prijs die geldig was op het moment van inschrijving voor een workshop/infosessie, is de prijs die aangerekend zal worden.
1.3. Prijzen voor e-books weergegeven op de website kunnen ten allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging.

2. Betaling

2.1. Afspraken voor consulten of coaching worden contant of met bancontact app betaald bij de afspraak. Heb je gekozen voor een coachingstraject (een formule die uit meerdere afspraken bestaat), dan wordt het volledige bedrag betaald bij de eerste afspraak (contant of met bancontact app) of via overschrijving vóór de eerste afspraak.

3. Annulering

3.1. Elke annulering of verplaatsing van een afspraak voor consult of coaching dient minimum 48u van tevoren telefonisch of via e-mail te gebeuren. Bij een tweede niet tijdige annulering wordt een onkostenvergoeding van €25 in rekening gebracht. Uiteraard geldt dit niet in geval van overmacht zoals bv. ziekte.
3.2. Voor workshops en infosessies kan je kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de workshop. Na deze periode is annulatie niet meer mogelijk. Je kan wel altijd je plaats laten innemen door iemand anders. Breng mij dan tijdig op de hoogte via email.
3.3. Workshop en infosessies kunnen geannuleerd worden indien er te weinig deelnemers zijn. Het volledige inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald.
3.4. Voor e-books is geen terugbetaling mogelijk aangezien je meteen toegang krijgt tot het product. 3.5. Gratis infosessies kunnen geannuleerd worden zonder dat ik jou een reden verschuldigd ben (meestal echter overmacht of onvoldoende aantal deelnemers). Je kan hier geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding aangezien het over een kosteloze informatieverstrekking gaat.

4. Overmacht

4.1 De diensten worden geleverd door mezelf als zaakvoerder. Indien ik een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, oorlog, stakingen, lock outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal,… heb ik het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling van de klant.

5. Geschillenregeling

5.1. In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Wijzigingen

Heb je vragen over deze algemene voorwaarden?
Stuur dan een e-mail naar info@veroniquevandersmissen.be
Lees ook mijn Privacyverklaring.

Ik behoud het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Check dus regelmatig deze pagina om wijzigingen te bekijken.

Laatst bijgewerkt: 05-08-2018