Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruikersvoorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van de website www.veroniquevandersmissen.be, word je geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Ik behoud mij het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De informatie op deze website is bedoeld als informatiebron en kan niet worden beschouwd als een vervanging voor de raadpleging van een arts of bevoegd behandelaar. Adviezen over gezondheid die via de website gegeven worden, kunnen het advies van een arts of therapeut niet vervangen. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die zou voortkomen uit het gebruik van deze website of de informatie die je erop vindt. De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van een ziekte. Als je een behandeling ondergaat en ter aanvulling complementaire technieken wil gebruiken, neem dan altijd contact op met je behandelend arts of huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om kwalitatieve informatie te verschaffen via mijn website. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan ik de correctheid en volledigheid van de informatie echter niet garanderen, ook al werk ik er hard aan om de kwaliteit hoog te houden. Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kan je mij contacteren via info@veroniquevandersmissen.be
Jouw reacties op mijn artikels zijn welkom, maar hou het netjes. Ongepaste reacties (met bijvoorbeeld aanstootgevend taalgebruik, spam of commerciële boodschappen) worden verwijderd. Ik ben niet verantwoordelijk voor reacties van lezers, maar indien je een reactie verwijderd wil zien, kan je mij daarover contacteren.

Werking en Hyperlinks

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ik geef geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Ik kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik geen zeggenschap heb over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht en behoren mij of rechthoudende derden toe.

Wijzigingen

De inhoud van deze gebruiksvoorwaarden kan gewijzigd worden. Op deze pagina vind je altijd de meest actuele versie van onze gebruiksvoorwaarden. Indien je vragen hebt over onze gebruiksvoorwaarden kan je altijd met mij contact opnemen.