Vitality@Work

Vitality@Work

Op zoek naar ondersteuning voor het opzetten en uitrollen van een duurzaam welzijnsbeleid in jouw organisatie?

Gezonde en fitte werknemers zijn gelukkiger, langer inzetbaar, meer betrokken en verzuimen veel minder!

Contacteer mij voor een afspraak!

Facts & Figures

Uitdagingen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt bevindt zich op een keerpunt. De werkdruk neemt toe. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er een significante tot zeer significante link is tussen gezondheid en productiviteit van medewerkers.

1/7
2/3
40%
 • 1 op 7 Belgische werknemers kampt met een reële burn-out

 • 2 op 3 Belgische werknemers bevinden zich in de alarmfase

 • 40% van de afwezigheidsdagen zijn ten gevolge van stress

Psychische vermoeidheid en vergrijzing

De twee belangrijkste oorzaken van de stijging van langdurig absenteïsme zijn de vergrijzing van de beroepsbevolking en chronische stress.

Bij jong én oud komen chronische stress en burn-out steeds meer voor.

4 afwezigen op 10 zijn langer dan één jaar ziek.

In 2018 is dus bijna 1 op de 2 afwezigen langer dan een jaar ziek!

< 50%
< 20%
< 10%
 • Bij afwezigheid van meer dan 3 maanden daalt de kans op arbeidshervatting bij dezelfde werkgever tot 50%

 • Bij een afwezigheid van meer dan een jaar keert minder dan 20% van de medewerkers terug naar dezelfde werkgever

 • Bij afwezigheid van meer dan twee jaar is dat nog maar 10% van de langdurig afwezige medewerkers

Ook meer en meer jongere werknemers zijn langdurig afwezig.

De stijging sinds 2001 is verhoudingsgewijs sterker in de jongere leeftijdsgroepen. (Bron bovenstaande cijfers: Securex en Mensura)

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat steeds meer ondernemingen actie ondernemen om de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers te verbeteren.

Hoge verwachtingen

Om als onderneming innovatief te zijn, heb je energieke, geëngageerde en creatieve medewerkers nodig.

Werkgevers verwachten dus steeds meer van hun team, maar omgekeerd geldt hetzelfde.

Salaris is lang niet langer de enige drijfveer van werknemers, zeker niet bij de jongste generatie.

De reputatie en werkcultuur van een onderneming winnen aan belang als het gaat om het aantrekken en behouden van talentvolle werkkrachten.

Hoe kan ik uw bedrijf helpen?

Diverse mogelijkheden

Voordelen welzijn werknemers

Uit bovenstaande blijkt dat de nood tot een preventief gezondheidsbeleid nog nooit zo hoog was!

Voorkomen is altijd beter dan genezen.

Een goed georganiseerd preventief gezondheidsbeleid leidt tot:

 • Gezondere, vrolijkere, meer optimistische en gemotiveerde werknemers

 • Minder absenteïsme

 • Minder langdurige afwezigheid

Waarom Vitality@Work?

 • 2-voudig ervaringsdeskundige: door mijn 20+ jaar ervaring in internationale bedrijven heb ik een uitstekend zicht op de uitdagingen in de bedrijfswereld. Daarnaast heb ik zelf de weg naar en de weg van herstel van een burn-out ervaren waardoor ik me precies kan inleven in de situaties van uw werknemers die hiermee geconfronteerd worden.

 • Door mijn “left-brain-focused” achtergrond uit de bedrijfswereld te combineren met mijn overstap naar het “right-brain-focused” zijn, ben ik in staat meer connectie te creëren op de werkvloer.

 • Gediplomeerd VitaliteitsCoach, gediplomeerd Yoga docent, Student for Life: ik ben geboeid door alles wat met energie en vitaliteit te maken heeft – ik volg dan ook regelmatig workshops en lees alleen nog maar boeken die met dit thema te maken hebben.

 • Gezond en vitaliteit zijn het resultaat van een holistische aanpak. Ik bekijk energie en vitaliteit in al hun facetten.

 • Ik geef inzicht in de sleutels tot een vitaal leven. Iedereen, dus iedere werknemer, heeft die sleutels zelf in handen! Ik help hen hiervan bewust te worden en ondersteun hen om deze te verzilveren.

 • Ik breng mijn diepgaande kennis over de werking van lichaam en het brein op een toegankelijke manier over. Hierdoor zijn mensen meer gemotiveerd stappen te ondernemen.

 • Ik begeleid mensen naar transformatie.

Véronique Vandersmissen Vitaliteitscoach V4Vitality

Véronique Vandersmissen –

Vitaliteitscoach.

Ik wil hier meer van weten!

Neem vrijblijvend contact

Vitality@Work Workshop

Overtuigd dat nu het goede moment is voor uw organisatie om de juiste aandacht te schenken aan het algemeen welzijn van uw medewerkers of werk te maken van een preventief gezondheidsbeleid?


Neem dan vrijblijvend contact!


Ik kom graag luisteren naar de noden van jouw bedrijf en denk graag met jullie mee.

Contacteer mij vrijblijvend!